Övervann alkoholberoende

Som barn hörde jag alltid att jag led av ångest eller depression. Jag sade till läkaren att jag inte kunde sova, så han gav mig Trazodon. Jag var 8 år då.

Det var alltid någonting, antingen Wellbutrin, Paxil, Zoloft, Lexapro – det var något fel på mig.

Till slut var alkohol det enda sättet att döva alltihop. Jag hade alltid en flaska till hands. Jag kunde aldrig acceptera att jag hade ett alkohol- eller pillerproblem – eller något problem.

Jag kunde aldrig säga: ”Hjälp mig. Jag vet inte vad jag ska göra.”

Mina föräldrar fann Narconon. På Narconon var det ingen som kallade mig alkoholist eller drogmissbrukare. Det var något jag inte gillade med andra program, där man måste erkänna att man är maktlös. Men det upplevde jag inte här.

Genom att ta ansvar för mina handlingar, vad jag hade gjort i det förflutna, kunde jag till slut finna min lycka.

Nu är jag självförsörjande, arbetar för mitt uppehälle.

Att komma till Narconon var det bästa i mitt liv.

Fler videor