Fastnat på smärtstillande medel?

De vanligaste läkemedel som kan skapa beroende är lugnande medel, sömnmedel och smärtstillande läkemedel. Ungefär 65 000 personer i Sverige har problem som motsvarar missbruk eller skadligt bruk av läkemedel.

Man hamna i ett missbruk efter en arbetsskada eller olycka när man har fått morfinpreparat under en längre tid. Detta kan vara ganska svårt att ta sig ur utan hjälp.

En person som utvecklat ett beroende av lugnande medel och sömnmedel kan få ökad oro och ångest. Sömnmedel som till en början fungerat bra kan leda till sämre sömn vid långvarigt bruk. Toleransutveckling innebär att man tål läkemedlet allt bättre eller att läkemedlet har sämre effekt. En person som utvecklat tolerans kan på eget initiativ börja höja doserna för att slippa obehag och fungera någorlunda som vanligt.

Man kan även bli beroende av bensodiazepiner vid vanlig dosering och utan toleransutveckling. Att vara beroende utan att ha utvecklat tolerans kallas lågdosberoende. Beroendet märks kanske först när personen försöker sluta med läkemedlet och får abstinens. Personen kan ha följt förskriven ordination och inte varit medveten om att han eller hon har utvecklat ett beroende.

Informationen är hämtad från http://www.kunskapsguiden.se .

Läkarna har inte alltid tid att hjälpa en sådan person på rätt sätt och även om man trappar ner så är det jobbigt en tid och man kan behöva hjälp att ta sig upp på fötterna igen. Självklart måste du få hjälp att trappa ner den medicin du har med hjälp av din läkare men han hjälper dig bara till en nivå där det inte är farligt att sluta tvärt. Abstinensproblem finns ändå kvar och kan vara nog så svåra att ta sig ur.

Som ni ser på siffrorna ovan så är läkemedelsmissbruk är vanligare än vad man tror. Det samma gäller med lugnande medel. I bland behöver man hjälp att ta sig ur.


Ett beroende av droger eller smärtstillande eller lugnande medel kan hanteras men det finns där alltid. Det finns alltid risk för återfall. Om man inte vidtar långsiktiga åtgärder för att hantera sitt beroende kan man få återfall eller ha svårt att få kontroll på livet.

Det första man måste inse för att bli drogfri är att man inser att beroendet orsakar de livsproblem som man har utvecklat—även om det har funnits en skada eller ett trauma som ledde till beroendet, så har beroendet i sig själv skapat så många fler problem.

Narcononprogrammet kan ge dig en möjlighet att komma tillbaka på fötter igen och att ta kontroll på ditt liv.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

BLOGGANSVARIG

Marcus

Social Media Manager - Narconon Eslöv

NARCONON ESLÖV

DROGUTBILDNING OCH REHABILITERING