Narconon-resultat

Studier & rapporter

Ett tvärsnitt

”En förenklad metod för att kartlägga resultat efter drogmissbruksbehandling” (R.D. Lennox, fil. dr; MA Sternquist, MS, och A. Paredes, medicine doktor, publicerad i den mycket granskade journalen Substance Abuse: Research and Treatment [Drogmissbruk: Forskning och behandling] 7:155 169–323). En studie av 323 utexaminerade visade att sex månader efter fullbordandet av Narconon-programmet hade 73,5 % av de utexaminerade inte använt någon olaglig drog och 94 % hade inte arresterats.


Narconon Stockholm, Sverige, Extern fallstudie (P. Gerdman, maj 1981)

En studie av 13 utexaminerade visade att fyra år efter fullbordandet av Narconon-programmet var 78,6 % drogfria och 73 % fast anställda.


”Sammanfattningsanalys av rutinmässigt resultat genom övervakning av Narconon Eslöv (Sverige) av deras utexaminerade från rehabiliteringsprogrammet, 2010–2012”

I denna studie var 49 utexaminerade från Narconon tillfrågade ett till tre år efter utexaminering. Inga droger efter de första sex månaderna efter utexaminering, 80 %. Inom de första 30 dagarna: arbetar eller går i skola, 77 %; inte arresterade, 98 %; bra relationer med familj, 86 %.


”Narconon Boston, fallstudie med kontroll” (C.H. Washburn, läkare, 30 juni 1975)

I denna studie av 11 utexaminerade som genomfördes tio månader efter programmet rapporterades 91 % av Narconons fallstudiegrupp vara drogfria, jämfört med att 0 % av kontrollgruppen var drogfria.


”Mellanliggande godkännande för ungdomsbrottslingar: Verkningarna av Narconons Avgiftning för ett nytt liv på ungdomsbrottslingar som kontinuerligt begår brott, Fjärde distriktets ungdomsdomstol” (Studien presenterad för Conference of Western Attorneys General, Maui, augusti 2005)

Etthundra av de första ungdomarna som skrevs in på det domstolsbeordrade programmet hade dömts för 1 100 överträdelser eller grova förbrytelser inom två år före Narconons program för öppenvård. Som en följd av fullbordandet av Narconon-programmet var 63,5 % av ungdomarna fria från brottslighet under två år efter programmet, jämfört med 30,1 % av en kontrollgrupp.

De resultat som beskrivs grundar sig på data som samlats in om korttids och mellanlång tids effektivitet hos behandlingen. Individuella resultat kan inte garanteras och kan variera.