Genom Narconon fick jag tillbaka mitt självförtroende

Jag har varit en heroin missbrukare i 12 år och drogfri i 4 år. Heroinet gav mig en kemisk frihet - plötsligt försvann alla mina bekymmer och jag kände mig säker och lycklig. Från den stunden började jag att jaga denna falska känsla och jag blev en tung heroin-missbrukare. Genom Narconon programmet fick jag tillbaka mitt självförtroende, min förmåga att hantera livet och min vilja att vara drogfri. Min medvetenhet och förmågan att besluta mig är nu tillbaka igen, så att jag kan göra de rätta valen i livet.

— M.S.

BLOGGANSVARIG

Marcus

Social Media Manager - Narconon Eslöv

NARCONON ESLÖV

DROGUTBILDNING OCH REHABILITERING