Hur kan jag hjälpa en anhörig att sluta missbruka alkohol och droger?

Narconon Eslov

Narconon har hjälpt många familjer genom åren genom att behandla den som sitter i missbruket men också ge råd och stöd till dem som står nära. Ibland kommer man till den punkten som förälder att det inte finns någon hjälp att få inom socialen eller sjukvården. Då tar man hellre tag i situationen själv och kontaktar någon för att få hjälp eller rådgivning och eventuellt en plats på privat initiativ.

Vi som arbetar på Narconon har lång erfarenhet med hur man motiverar missbrukare att sluta och många av oss har egen erfarenhet att ta sig ur ett missbruk.

Vi kan hjälpa er att motivera personen att ta beslutet att sluta med droger. Vi kan även utbilda dig som anhörig så du kan stödja personen i dess beslut och hur du som anhörig ska gå till väga för att inte möjliggöra ett fortsatt missbruk.

Personalen som arbetar på Narconon har mångårig erfarenhet och är insatta i hur man går tillväga för att söka behandling genom samhällets försorg.

Vår socionom kan hjälpa dig med råd. Vi har både socionom, beteendevetare och socialpedagoger i personalgruppen. Det går bra att ringa oss för att få mer information. Rådgivning är kostnadsfri.

BLOGGANSVARIG

Marcus

Social Media Manager - Narconon Eslöv

NARCONON ESLÖV

DROGUTBILDNING OCH REHABILITERING