BEROENDE

MarcusAnhörig
23 december 2017

Anhörig till någon som har alkohol eller drogberoende/missbruk

Det är aldrig lätt för en familj att upptäcka att en familjemedlem har en missbruksproblematik. Att veta vad som måste göras för att hjälpa en person att ta beslutet att bli drogfri, kan vara en svår uppgift att hantera ensam.

läs vidare...