ANHÖRIG

MarcusAnhörig
23 december 2017

Anhörig till någon som har alkohol eller drogberoende/missbruk

Det är aldrig lätt för en familj att upptäcka att en familjemedlem har en missbruksproblematik. Att veta vad som måste göras för att hjälpa en person att ta beslutet att bli drogfri, kan vara en svår uppgift att hantera ensam.

läs vidare...

MarcusDrug Rehab
14 november 2017

Hur kan jag hjälpa en anhörig att sluta missbruka alkohol och droger?

Narconon har hjälpt många familjer genom åren genom att behandla den som sitter i missbruket men också ge råd och stöd till dem som står nära.

läs vidare...